12. ožujka 2018.

12. ožujka 2018.
ponedjeljak
Iz 65, 17-21; Ps 30 (29); Iv 4, 43-54
Riječ ljubavi premošćuje udaljenost

Isus poštuje propis koji je Židovima zabranjivao ući u kuću poganina, i zato čini čudo na daljinu jedino snagom svoje riječi. Opisujući taj događaj evanđelist naglašava suverenu djelotvornost Isusove riječi, kao i istinsku vjeru kraljevog službenika koji mu je pristupio. »Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus« (Iv 4, 50); prava vjera ne traži »znamenja i čudesa« (Iv 4, 48)