18. ožujka 2018.

18. ožujka 2018.
PETA KORIZMENA NEDJELJA
Jr 31, 31-34; Ps 51 (50); Heb 5, 7-9; Iv, 12, 20-33
Smrt koja sabire sve ljude

Današnji evanđeoski ulomak je Isusova posljednja objava prije događaja njegove muke. On se okreće k poganima (Iv 12, 20). Smrt koja ga očekuje i koja ga potresa (Iv 12, 27), donijet će obilat rod (Iv 12, 24); Isus će na križu sve ljude privući k sebi (Iv 12, 32). Njegova smrt će otkriti otajstvo njegove osobe: slavu (Iv 12, 23.28) Božju čija svjetlost obasjava cijeli svijet.