21. ožujka 2018.

21. ožujka 2018.
srijeda
Dn 3, 14-20.24-25.28; Otpj. pj. Dn 3, 52-56; Iv 8, 31-42
Riječ koja oslobađa

Židovi su sebe smatrali konačno slobodnima (Iv 8, 33), budući da potječu iz roda Abrahamova. Isus im pak veli da su još uvijek robovi, jer jedino ih njegova riječ može osloboditi (Iv 8, 32.36), te da će to i ostati, jer ga žele ubiti (Iv 8, 37.40). Kad bi bili djeca Abrahamova (Iv 8, 39), spoznali bi kontinuitet između Isusove riječi i riječi koju je poslušao Patrijarh; tada bi u Sinu jedincu spoznali svoj vlastiti poziv na posinstvo.