25. ožujka 2018.

25. ožujka 2018.
NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA
Iz 50, 4-7; Ps 22 (21); Fil 2, 6-11; Mk 14, 1 – 15, 47
Mesija u napuštenosti

Marko pokazuje Isusovo mesijansko dostojanstvo time što ga pred porugama razjarene svjetine zaodijeva u otajstvo i šutnju.
– učenici, koji su trebali bdjeti s Isusom u Getsemanskom vrtu, su pozaspali;
– u trenutku uhićenja su se razbježali;
– dok Isusu sude, Petar ga se odriče, a dvojica svjedoka lažno svjedoče;
– mnoštvo od Pilata traži milost za osuđenog ubojicu i buntovnika;
– učenici su bili na Golgoti, ali podalje od križa;
– čini se da je i sâm Bog Otac napustio Isusa.
Usred ove kušnje Isus se povlači u šutnju, kao izraz potpune vjernosti svom poslanju. Tek što se ta velika napuštenost dovršila u sramotnoj smrti, jedna vjeroispovijest poništava sve pogrde mnoštva: »Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji« (Mk 15, 39). I odmah se okupila skupina učenika (Mk 15, 40-43), koja će uskoro postati Crkvom.