28. ožujka 2018.

28. ožujka 2018.
srijeda
Iz 50, 4-9a; Ps 69 (68); Mt 26, 14-25
Zajedništvo i izdaja

Tijekom pashalne večere Isus nagoviješta da će ga Juda izdati, i daje na znanje da će od toga trenutka on sâm upravljati događajima svoje muke. Taj je dakle nagovještaj popraćen gestom prijateljstva i dioništva, koja je u tom slučaju čak bila gesta zajedništva s Bogom. Isus ne osuđuje Judu. Cijeloga svog života Isus je tijekom blagovanja grešnicima neprestano nudio svoje zajedništvo. Juda je bio taj koji je sâm sebe osudio, time što se je odijelio iz zajedništva koje mu je u tom iznimno važnom trenutku bilo ponuđeno.