29. ožujka 2018.

29. ožujka 2018.
Veliki četvrtak
Izl 12, 1-8.11-14; Ps 116 (115); 1 Kor 11, 23-26; Iv 13, 1-15
Euharistija i služba ljubavi

U Ivanovu se evanđelju ne spominje uspostava Euharistije, umjesto toga i s osobitom svečanošću (Iv 13, 1) nalazi se izvještaj o pranju nogu. Kao da je Ivan time htio reći, koju obvezu sustolnici preuzimaju, kako bi večera Gospodnja koju kršćani slave imala svoj puni smisao. Kad Isus svojim učenicima pere noge, on obavlja tipični posao sluge koji poslužuje kod stola. Ta slika veoma dobro pokazuje kakva treba biti služba ljubavi prema svima, uključujući i izdajnika. Euharistija najdublje zahtijeva da se saberu zajedno ljudi koji su ispunjeni tim duhom.