3. travnja 2018.

3. travnja 2018.
Uskrsni utorak
Dj 2, 36-41; Ps 33 (32); Iv 20, 11-18
Novo zajedništvo

Kad evanđelist Ivan pripovjeda o ukazanjima uskrslog Gospodina, on pritom nema apologetsku nakanu, kako je to slučaj u sinoptičkim evanđeljima. On je jednostavno usredotočen na to da svojim čitateljima pokaže na koji je novi način Gospodin prisutan među svojima: to je prisutnost koja se ne dohvaća osjetilima i koja više nije povezana sa zemaljskim datostima ljudskih odnosa (Iv 20, 14), ali o kojoj se barem može reći da je utemeljena u Isusovu novom zajedništvu sa svojim Ocem (Iv 20, 17). Nakon ustajanja iz groba Isus može biti povezan sa ljudima svih vremenâ i prostorâ.