4. travnja 2018.

4. travnja 2018.
Vazmena srijeda
Dj 3, 1-10; Ps 105 (104); Lk 24, 13-35
On je uvijek s nama

Uvečer uskrsnog dana Uskrsli se ukazao učenicima na putu u Emaus. Luka je jedini evanđelist koji o tome izvještava, i on to čini iscrpno. Možda zbog toga jer ti učenici trebaju tvoriti jezgru »helenističke« kršćanske zajednice, koja stoji nasuprot onoj »židovskoj« (Dj 6, 1-6). U svakom slučaju ono bitno u izvještaju jest da se u njemu zrcali kasnije kršćansko iskustvo. Kako riječi učenika (Lk 24, 19-20), tako i Gospodinovo tumačenje Pisma (Lk 24, 26-27) sadrže elemente prvotne kršćanske kateheze. Lomljenje kruha, po čemu su učenici prepoznali Gospodina (Lk 24, 30-31) očito podsjeća na bratsko blagovanje prvih zajednica. Konačno, ispovijest vjere (Lk 24, 34) je ona prvih kršćana. Lukin izvještaj nema apologetsku nakanu; on samo želi pokazati da se stvarni susret s Isusom događa u riječi, u lomljenju kruha i u ispovijedanju vjere, a to su temeljne sastavnice kršćanskih okupljanja.