8. travnja 2018.

8. travnja 2018.
DRUGA VAZMENA NEDJELJA – NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA
DJ 4, 32-35; Ps 118 (117); 1 Iv 5, 1-6; Iv 20, 19-31
Od ukazanja do vjere u Uskrsloga

Evanđeoski ulomak današnje nedjelje (Iv 20, 19-31) predstavlja završetak Ivanova evanđelja (21. poglavlje je dodano kasnije). On je posljednji poticaj da se razumije istisnki zakon vjere. Uskrsli Isus svojim se učenicima ukazuje samo zato da ih usmjeri na budućnost i da im posvjedoči da će ostati prisutan među njima po svom Duhu (Iv 20, 22) u misionarskom rastu Crkve (Iv 20, 21) i u njezinom sakramentalnom uređenju (aluzija na Isusov bok iz kojeg su na križu potekle voda i krv, 27. r.). Međutim, vjera u Uskrsloga i u njegovu prisutnost među njegovima o ovisi o ukazanjimâ. To je Ivan želio naglasiti u događaju s Tomom, kad u Isusova usta stavlja riječi: »Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju« (Iv 20, 29). Znamenja vjere su raznolika (Iv 20, 30); no ona nikad nisu dokazi, ona govore samoj vjeri. U pohođenju k nekršćanima treba pronaći način kako da ta znamenja i njima progovore.