10. travnja 2018.

10. travnja 2018.
utorak
Dj 4, 32-37; Ps 93 (92); Iv 3, 7b-15
Stvarno živjeti s Nevidljivim

Savršeno poznavanje Pisma i ispravno tumačenje znamenja što ih je Isus učinio nije dovoljno za uvođenje u otajstvo njegove osobe. Nikodem je pozvan da se odrekne svake samodostatnosti, kako bi mogao biti rođen odozgor (Iv 3, 7) i zadobiti život vječni (Iv 3, 15). Pod tim se uvjetom može rastvoriti Isusovo otajstvo: on je Sin Božji (Iv 3, 13) i morao je umrijeti na križu (Iv 3, 14). Odsada svi mogu imati udjela u njegovu sinovstvu.