16. travnja 2018.

16. travnja 2018.
ponedjeljak
Dj 6, 8-15; Ps 119 (118); Iv 6, 22-29
Hrana za vječni život

Mnoštvo, kruhom nasićeno i uvijek željno čudesa, ide u potragu za Isusom (Iv 6, 22-25). Isus im odgovara da hrana koju od njega treba očekivati »ostaje za život vječni« (Iv 6, 27) i da to očekivanje daje pristup njegovoj osobi, koja je predmet vjere. (Iv 6, 29).