8. svibnja 2018.

8. svibnja 2018.
utorak
Dj 16, 22-34; Ps 138 (137); Iv 16, 5-11
Revizija Isusova sudskog postupka

»Bolje je za vas da ja odem« (Iv 16, 7). Vjera se dovršuje u vjeri u Uskrsloga. S tog polazišta počinje revizija Isusova sudskog postupa, čiji je branitelj (Paraklet) Duh Sveti, koji djeluje u srcima kršćanȃ. Naime, jasnim će se pokazati da je grijeh na strani svijeta (Iv 16, 9), a ne na strani Isusovoj (Mt 26, 65), da je čovjekova istina povezana s odnosom prema Ocu koji je utemeljen na Isusu (Iv 16, 10), i konačno da je svijet, time što je Isusa osudio na smrt, osudio samog sebe (Iv 16, 11).