9. svibnja 2018.

9. svibnja 2018.
srijeda
Dj 17, 15-22 – 18, 1; Ps 148 (147); Iv 16, 12-15
Vjera u Isusa i poslanje Duha Svetoga

Ivan je duboko uvjeren da će vjera u Isusa svoj pravi oblik zadobiti tek nakon njegova odlaska sa zemlje (Iv 16, 12). U ovom pak trenutku vjera u Isusa nam omogućuje susresti samog Sina Božjega (Iv 16, 15a) i ujedno nas otvara djelovanju Duha Svetoga, za kojega Ivan kaže da je njegovo poslanje »upućivati u svu istinu« (Iv 16, 13). Naglašavati ulogu Duha Svetoga znači također potpuno iznositi na vidjelo, da vjera u Isusa uključuje ispovijedanje vjere u njegovo božanstvo; ta je pak vjera nužno trojstvena.