11. svibnja 2018.

11. svibnja 2018.
petak
Dj 18, 9, 18; Ps 47 (46); Iv 16, 20-23a
Iz kušnje se rađa život

Kraljevstvo će Božje biti rođeno iz kušnje, jer ona pogađa čovjeka u njegovoj najdubljoj nutrini. Na toj razini kršćanin otkriva da se može nositi sa svojim patnjama kad prihvati ruku koja mu se otajstveno pruža – ruku Isusa koji svemu daje smisao, pa i samoj patnji i smrti.