18. svibnja 2018.

18. svibnja 2018.
petak
Dj 25, 13-21; Ps 103 (102); Iv 21, 15-19
Ljubav i prvenstvo

Uskrsli Isus predaje Petru pastirsku vlast. Budući da ga je Petar triput zatajio, Isus od njega traži da mu triput posvjedoči svoju ljubav. Štoviše, Isus od njega traži da ga ljubi više nego ostali apostoli (Iv 21, 15). Drugim riječima. Prvenstvo koje je dano Petru prije svega je znak Kristove ljubavi prema ljudima; a kad pastir ljubi svoje ovce, kako i priliči, tada se svijetu daje svjedočanstvo Kristove ljubavi prema ljudima.