19. svibnja 2018.

19. svibnja 2018.
subota
Dj 28, 16-20.30-31; Ps 11; Iv 21, 20-25
Apostolsko nasljedstvo

Tekst današnjega evanđeoskog ulomka po svemu sudeći napisan je nakon Petrove smrti u Rimu. Tko bi trebao biti njegov nasljednik? Neki su mislili da bi Petrovu službu trebao preuzeti Ivan, jedini još živući apostol, a da bi potkrijepili svoje mišljenje podsjetili su na događaj o kojem je riječ u spomenutom ulomku. Umjesto za dugovječnog apostola Crkva se odlučila za prisutnost Duha Svetoga u postupku postavljanja različitih ljudi za vršenje petrovske službe. Ona si je na taj način osigurala veću sposobnost prilagođavanja u vremenu i prostoru.