23. svibnja 2018.

23. svibnja 2018.
srijeda
Jak 4, 13-17; Ps 49 (48); Mk 9, 38-40
U Ime Isusovo

Pred prilično fanatičnim Ivanovim zahtjevom Isus iznosi svoje uvjerenje da Duh Sveti (ili ovdje njegovo »Ime«) ne može biti vlasništvo neke skupine ili strukture (Mk 9, 31); ono nije vezano ni uz institucije u kojima djeluje, niti uz osobe koje ono pokreće (Mk 9, 38-40). Važna je dakle velika otvorenost u određivanju značajki pravog učenika.