1. lipnja 2018.

1. lipnja 2018.
petak
1 Pt 4, 7-13; Ps 96 (95); Mk 11, 11-25
Djelotvornost i neplodnost

Nije lako naznačiti događaj o kojem se govori u današnjem evanđeoskom ulomku (Mk 11, 11-25). Po svemu sudeći događaj s neplodnom smokvom zbio se u vrijeme blagdana sjenicâ, to jest u mjesecu rujnu; k tome pred taj blagdan slavio se godišnji spomen čišćenja Hrama. Kršćanska je zajednica iz teoloških razloga sve te događaje stavila u uskrsni okvir (proljeće nije vrijeme kad dozrijevaju smokve: Mk 11, 13b je Markova vlastitost). Bilo je potrebno ne samo ukazati na neplodnost židovstva (napose Hrama), nego istovremeno i na potrebu da ono bude nadomješteno osobom Isusa Krista, koji je umro i uskrsnuo. Kasnije je zajednica dodala retke 21-25 o djelotvornosti molitve, čime je očitovala da više nije razumjela izvorno značenje događaja.