4. lipnja 2018.

4. lipnja 2018.
ponedjeljak
2 Pt 1, 1-7; Ps 91 (90); Mk 12, 1-12
Povijest odbijanja koje se nastavlja

Prva kršćanska zajednica je vrlo brzo razumjela prispodobu o vinogradarima kao alegoriju povijesti spasenja: trajno odbacivanje prorokâ, odbacivanje Mesije, konačno prenošenje vinogradarovih prava na apostole. Međutim, evanđelist je prije svega istaknuo kristološko značenje; on iznosi stupnjevitost u ponašanju pojedinih slugu, kako bi uveo temu o smrti Sina kojega naziva »ljubljenim« (Mk 12, 6).