11. lipnja 2018.

11. lipnja 2018.
Sv. Barnaba Apostol
Dj 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98 (97); Mt 10, 7-13
Propovijedanje primjerom života

Isus daje svojim učenicima poslanje da naviještaju kraljevstvo Božje riječima koje podsjećaju na drevne proroke, i preporuča im da žive u sladu s onim što naviještaju. Po siromaštvu (Mt 10, 9-10) oni trebaju omogućiti ljudima da spoznaju da se približilo kraljevstvo Božje. Njihov život bez stalna boravišta očituje da je Isusov učenik uvijek na putu prema Kraljevstvu.