20. lipnja 2018.
srijeda
2 Kr 2, 1. 6-14; Ps 31 (30); Mt 6, 1-6. 16-18
Bogu najprije

Bilo da je riječ o davanju milostinje (Mt 6, 1-6) ili o postu (Mt 6, 16-18), odlučujuće je svidjeti se Bogu, i to jedino njemu. Sve treba ostati u Božjoj skrovitosti, kod njega, koji jedini može prosuditi i procijeniti, i koji nikome nije dužan polagati račun. Isus se obrušio na posvudašnju prividnu pobožnost onih, koji su – kako je bio običaj – javno pred svima postili i davali milostinju.