18. lipnja 2018.

18. lipnja 2018.
ponedjeljak
1 Kr 21, 1-16; Ps 5; Mt 5, 38-42
Pravo lice bratske ljubavi

Što je prava ljubav? Suprotno propisima Zakona Isus činjenje ljubavi oslobađa svake povezanosti sa takoreći svetim područjem obitelji, naroda ili rase. Ljubav u sebi samoj nosi svoju religioznu dimenziju: Bog se razotkriva, daje se ‘oponašati’ u činu ljubavi (Mt 5, 48). Pogled u budućnost mijenja se iz temelja. Riječ je o nečem većem od proširenja područja ljubavi; riječ je o nutarnjem sazrijevanju. Odsada ljubav traži susresti osobu u njezinoj najdubljoj otajstvenosti. Tko god mi bili, mi smo djeca istog oca.