28. lipnja 2018.

28. lipnja 2018.
četvrtak
2 Kr 24, 8-17; Ps 79 (78); Mt 7, 21-29
Nedjelotvorni kršćani

Matej je krajnje konkretan. Za njega je evanđelje neotklonjiv zahtjev života: ono mora praktično zaživjeti. Tada čovjek gradi na stijeni (Mt 7, 24). Oni koji samo lijepo pripovijedaju, beskorisni su za Kraljevstvo. Kako često i mi danas govorimo u ime Evanđelja a da pritom nismo dovoljno odvažni da činimo ono što govorimo! Evanđelje često služi kao alibi: uočavamo doduše da se se nešto treba dogoditi, ali što? Tako kršćani olako ostaju u općenitostima, sloganima, u dogmatizmu. Sve to je neučinkovito.