29. lipnja 2018.

29. lipnja 2018.
Sv. Petar i Pavao, apostoli
Dj 12, 1-11; Ps 34 (33); 2 Tim 4, 6-8.17-18; Mt 16, 13-19
Primat i ljubav

Šimun, prvi od Dvanaestorice, i Isus iz Nazareta oslovljavaju jedan drugoga njegovim naslovom. Šimun u Isusu prepoznaje Mesiju (»Ti si Krist – Pomazanik«) i ujedno potvrđuje nebesko porijeklo njegova mesijanstva (»Sin Boga živoga«). Isus pridaje Šimunu naslov »Petar – Stijena« (Mt 16, 18) i čini ga svojim opunomoćenikom (Mt 16, 19). Zakon ljubavi objašnjava uvođenje primata. Ako je autentičnost biskupske službe zajamčena bratskim suglasjem članova kolegija, od bitne je važnosti da to bratsko suglasje u sebi sadrži normu koja ga potvrđuje. Nazočnost poglavara u biskupskom kolegiju odgovara tom strukturno uvjetovanom zahtjevu. Zadaća Petra i njegovih nasljednika je, kako reče Irenej Lionski, »predsjedati« u ljubavi.