3. srpnja 2018.

3. srpnja 2018.
Sv. Toma Apostol
Ef 2, 19-22; Ps 117 (116); Iv 20, 24-29
Od ukazanja do vjere u Uskrsloga

Današnji evanđeoski ulomak (Iv 20, 19-31) dio je završetka Ivanova evanđelja (Kasnije je dodano 21. poglavlje). On donosi posljednji poticaj da se razumije istinski zakon vjere. Uskrsli Isus svojim se učenicima ukazuje samo zato da ih usmjeri na budućnost i da im posvjedoči da će ostati prisutan među njima po svom Duhu (Iv 20, 22) u misionarskom rastu Crkve (Iv 20, 21) i u njezinom sakramentalnom uređenju (aluzija na Isusov bok iz kojeg su na križu potekle voda i krv, 27. r.). Međutim, vjera u Uskrsloga i u njegovu prisutnost među njegovima ne ovisi o ukazanjimâ. To je Ivan želio naglasiti u događaju s Tomom, kad u Isusova usta stavlja riječi: »Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju« (Iv 20, 29). Znamenja vjere su raznolika (Iv 20, 30); no ona nikad nisu dokazi, ona govore samoj vjeri. U obraćanju k nekršćanima treba pronaći način kako da ta znamenja i njima progovore.