18. srpnja 2018.

srijeda
Iz 10, 5-7.13-16; Ps 94 (93); Mt, 11, 25-27
Jaram siromaha

Isus poput mudracâ i rabinâ svog vremena oko sebe okuplja učenike, no njegov jaram je lako nositi (Mt 11, 30), jer se on odlučno stavlja na stranu onih koje poziva. Nasuprot intelektualizmu mudracâ, koji smatraju da sve znaju, Isus se obraća neukima, ali kao jedan o d njih, jer sve što znade dano mu je od Oca (Mt 11, 27). Nasuprot legalizmu rabinâ Isus se obraća onima koje pritišće jaram Zakona, također kao jedan od njih: on se je sâm oslobodio on njegova tereta, prije nego li je druge pozvao da to učine (Mt 11, 28).