20. srpnja 2018.

petak
Iz 38, 1-6.21-22.7-8; Otpj. pj. Iz 38, 10-12.16; Mt 12, 1-8
Gospodar subote i gospodar Hrama

Nema sumnje da je Matejeva inačica rasprave o obdržavanju subote najizvornija, međutim ona je razumljiva samo židovskim čitateljima. Jednom odveć legalističkom tumačenju Isus suprotstavlja pravi smisao Zakona (Mt 12, 3-5), a kad veli da je »veći od Hrama« (Mt 12, 6) i da je »gospodar subote« (Mt 12, 8), on govori o svojim mesijanskim povlasticama. Unatoč tome nauk je isti kao kod drugih sinoptika. Isus se ne ustručava desakralizirati sredstva spasenja koja su u židovstvu smatrana apsolutnima. On jasno uvjerava da čovjek koji u potpunosti prima Očev dar više nije ovisan o izvanjskim obredima.