22. srpnja 2018.

ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Jr 23, 1-6; Ps 23 (22); Ef 2, 13-218; Mk 6, 30-34
Plodna napetost

Isus je želio na jednom »samotnom mjestu« (Mk 6, 31) posvetiti se izgradnji svojih učenika, jer je dobro znao da će šačica ljudi na sebe preuzeti sudbinu čovječanstva. Međutim, Isus na kraju ipak mora popustiti pritisku mnoštva, koje navire sa svih strana (Mk 6, 34). Marko pak naglašava da Isus pred tim mnoštvom nastupa kao novi Mojsije, koji stado bez pastira želi uzeti u svoje ruke (Mk 6, 34). To je slika napetosti, koja će uvijek postojati u Crkvi, između brige za svoje stado i otvorenosti za sav ostali svijet.