27. srpnja 2018.

petak
Jr 3, 14-17; Otp. pj. Jr 31, 10-12b.13; Mt 13, 18-23
Žanje se samo ono što je posijano

Tumačenje prispodobe o sijaču (Mt 13, 18-23) nosi tragove prvih kršćanskih zajednica, koje su svaki ulomak tumačile kao oblik obraćenja; ono što je odlučujuće nije više sjeme, nego način na koji je ono posijano.