2. kolovoza 2018.

četvrtak
Jr 18, 1-6; Ps 146 (145); Mt 13, 47-53
Iskoristiti prigodu

Prispodoba o mreži punoj svakovrsnih riba (Mt 13, 47-50) naglašava jedan dodatni vid u odnosu na dvije prethodne prispodobe (o pronađenom blagu i biserju): ljudi moraju izabrati svoj put, ali Crkva (mreža) ne mora izabirati ljude, budući da izbor ljudi i njihov sud pripada Bogu.