5. kolovoza 2018.

OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Izl 16, 2-4. 12-15; Ps 78 (77); Ef 4, 17.20-24; Iv 6, 24-35
Od umnoženog kruha do kruha života

Po Ivanovim riječima umnažanje kruha Isusu je bilo povod da ljude uvede u otajstvo svoje osobe. Međutim, ljudi na to nisu bili spremni; oni su samo tražili propadljivu hranu i čudotvorca (Iv 6, 26-27), dok je njegova hrana vječni život (Iv 6, 29) a on Božji poslanik (Iv 6, 29). Mnoštvo sada traži znak na kojem bi moglo utemeljiti svoj pristanak (Iv 6, 30), jer su smatrali da umnoženi kruh nije tako vrijedan kao mȁna, koja je bila kruh s neba (Iv 6, 31). Odgovorom da je mȁna bila znak Božje ljubavi, ali da nije bila istinski kruh koji je sišao s neba i ljudima dao život (Iv 6, 32-33), Isus ih je doveo na put objavljivanja njegove osobe. No, njegovi slušatelji ni ovoga puta ne razumiju (Iv 6, 34). Isus stoga mora otvoreno naviještati da je on »kruh života« (Iv 6, 34), koji konačno utažuje svaku glad (Iv 6, 34).