6. kolovoza 2018.

PREOBRAŽENJE GOSPODNJE
Dn 7, 9-10. 13-14 (ili: 2 Pt 1, 16-19); Ps 97 (96); Mk 9, 2-10
Preobražena smrt

Pogled na trpećeg Mesiju prožima Markovo evanđelje. Izvještaj o preobraženju stoji u kontekstu, koji jasno izriče Isusove slutnje o svojoj smrti i o svojoj proslavi. Uostalom bilo je »šest« dana nakon blagdana sjenica (Mk 9, 2), kad je Isus sa sobom uzeo Petra, Jakova i Ivana. U sklopu tog blagdana odvijao se obred intronizacije trpećeg Mesije. Po Marku preobraženje predstavlja žurno opomenu, osobito Petru, da »sluša Isusa« (Mk 9, 7) kad govori ne o svojoj moći i slavi, nego o svojoj muci i smrti. Ista se vjera i danas zahtijeva od kršćana. Smije se Crkva, dok želi biti kod kuće u svijetu čijem je preoebraženju doprinijela, izuzeti se od nužnosti odricanja?