7. kolovoza 2018.

utorak
Jr 30, 1-2.12-15.18-22; Ps 102 (101); Mt 14, 22-36
Uvođenje u vjeru

Isusovo hodanje po moru slijedi neposredno nakon izvještaja o prvom umnažanju kruha. Isus otpušta mnoštvo koje je od njega učinilo predmet obožavanja ( Mt 14, 22). Ne, to nije njegovo poslanje: molitva ga je u to uvjerila (Mt 14, 23). Bolje je dakle da se on isključivo posveti izgradnji svojih učenika, prije svega Petra. S tim u svezi Isusovo hodanje po moru stoji u povezanosti s jednom prijašnjom biblijskom predajom, koja je neka vrsta očitovanja vlasti nad zlom. Izvještaj naglašava činjenicu da je i Petar bio pozvan hodati po vodi (Mt 14, 29) te da je trenutak oklijevao (Mt 14, 31). Drugim riječima, pobjeda nad vodom (ili nad zlom) ne počiva na nekoj magijskoj moći, nego na vjernosti i konkretno na apsolutnom povjerenju u osobu Isusa Krista. No, ne smije se zaboraviti, da se pouzdanje naše vjere odvija u opasnim situacijama u kojima je prirodno da čovjek osjeća strah.