8. kolovoza 2018.

srijeda
Jr 31, 1-7; Otpj. pj.: Jr 31, 10-13; Mt 15, 21-28
Vjera jedne poganke

Za razliku od Marka (Mk 7, 24-30), evanđelist Matej događaj opisan u današnjem evanđelju smješta na židovsko tlo gdje je žena Kanaanka ispovjedila vjeru u Isusovo mesijanstvo (Mt 15, 22). Osim toga Isus pojašnjava da je poslan samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova (Mt 15, 24). Oba evanđelista razumiju mrvice (Mt 15, 26.27) kao aluziju na ostatke nakon čudesnog umnažanja kruha: ti su ostatci namijenjeni poganima. Ako je Isus u Matejevu evanđelju manje usredotočen na poslanje nego u Markovu, tim više u oči upada Isusova zadivljenost vjerom ove poganke (Mt 15, 28). Očito je dakle kako događaji snažno oblikuju mladog rabina i produbljuju njegovu mesijansku samosvijest.