13. kolovoza 2018.

ponedjeljak
Ez 1, 2-5.24-28c; Ps 48; Mt 17, 22-27
Prijepor o porezu

Treba li plaćati hramski porez nakon napuštanja židovstva? Treba li plaćati porez caru čovjek koji je »slobodan« u Isusu Kristu? Prvi kršćani su si postavljali to pitanje s obzirom na odgovarajući društvene strukture u kojima su živjeli. Matej odgovara pozivajući se na Isusov osobni primjer, koji je prije svega išao za tim da nikoga ne sablazni (Mt 22, 27). Duhovitost prizora upućuje na činjenica da ima važnijih slobodâ koje treba braniti.