26. kolovoza 2018.

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU
Jš 24, 1-2a.15-18b; Ps 34 (33); Ef 5, 21-32; Iv 6, 60-69
Prejake riječi

Nakon besjede o kruhu života nevjera Židova zahvatila je i skupinu Isusovih učenika. Slomile su ih prejake riječi koje su uzdrmale njihovo uobičajeno gledanje na stvari. (Iv 6, 61). Što li će tek učiniti pred križem? (Iv 6, 62). Međutim, Dvanaestorica ispovijedaju svoju vjeru u Isusa (Iv 6, 67-69), no time njihove poteškoće nisu prestale. Ivanu je to prigoda da se još jednom uvjeri kako vazmeno otajstvo trajno stoji na obzoru Isusova života (Iv 6, 62.64) i da je vjera prije svega Očev dar (Iv 6, 65).