1. rujna 2018.

subota
1 Kor 1, 26-31; Ps 33 (32); Mt 25, 14-30
Vrijeme Crkve

Talenti, koji su podijeljeni slugama, vlasništvo su Gospodina Boga, kamate njegova kraljevstva (a ne naravni darovi pojedinca). «Dugo vrijeme» (Mt 25, 19), koje im je dano da umnože primljene, je vrijeme Crkve. (Matej ovdje stavlja naglasak na odgovornost vjernikâ: oni su Božji partneri u ispunjavanju njegove volje. Drugim riječima: poput poslovnog čovjeka koji ulaže svoj kapital, Bog ulaže svoju riječ kad ljudima povjerava upravu nad svojim dobrima. Takvo bogatstvo ne smije biti zakopano! Svojim nedostatkom odvažnosti zadnji sluga je pokopao je samoga sebe i izabrao smrt (Mt 25, 25-30). Prispodoba o talentima zadržava svu svoju aktualnost. Današnji rizici su mnogobrojni. Ne bi se smjelo dogoditi da Crkva zakopa svoju baštinu iz straha da će je izgubiti u kontaktu s ljudima i njihovim pitanjima. Umjesto da sačuva baštinu, takva zabrinutost za sigurnost će je lakoumno spiskati.