5. rujna 2018.

srijeda
1 Kor 3, 1-9; Ps 33 (32); Lk 4, 38-44
Priprema se rođenje novog stvorenja

U prvim Isusovim čudesima Luka rado vidi objavu stvoriteljske moći, kako to sugerira upotreba prijetnji koje su preuzete iz drevnih izvještaja o stvaranju (Lk 4, 39-41). Pripravlja se tako novi svemir, štoviše u njegovu se središtu pojavljuje novi Adam No, žele li kršćani našeg vremena uistinu ići za takvim Isusom?