12. rujna 2018.

srijeda
1 Kor 7, 25-31; Ps 45 (44); Lk 6, 20-26
Blago siromasima

Blaženstva, kako ih je Isus izgovorio, bila su nesumnjivo kratke rečenice u proročkom stilu, navještaji Kraljevstva o kojem je govorio Izaija, koji je u siromasima, gladnima i žalosnima vidio one kojima je bilo namijenjeno spasenje. Bog uistinu dolazi, i dolazi besplatno. Za razliku od Mateja koji blaženstva tumači polazeći od nove pravednosti i u duhu govora na gori, Luka ih naprotiv tumači u svjetlu Isusova učenja o siromaštvu i o odnosu prema bogatstvu. Siromasi o kojima on govori stvarno su siromasi; ono čega su bili lišeni na ovdje zemlji, bit će im nadoknađeno u onostranosti.