18. rujna 2018.

utorak
1 Kor 12, 12-14. 27-31a; Ps 100 (99); Lk 7, 11-17
Ne pobrkati Gospodina s pretečom

Luka je jedini evanđelist koji pripovijeda o uskrisenju sina udovice iz Naina. Da bi se Isusovo djelovanje prikazalo mesijanskim, trebalo je ispripovjediti o nekom uskrisenju od mrtvih (usp. Lk 7, 22). Za Luku je pak tipično da je riječ o jednoj ženi. Isus je uistinu došao sabrati čitavo čovječanstvo: muškarce i žene, djecu i odrasle, bogate i siromašne, Židove i pogane. Međutim, Isusov je čin ljude podsjetio na Iliju, čiji su povratak Židovi očekivali, da s njime započnu posljednja vremena. Ne izlaže li se Mesija opasnosti da njega, gospodara Kraljevstva, smatraju tek njegovim pretečom? Njemu bi bilo puno lakše, kad bi bio tek preteča budućeg čovječanstva. Međutim, on je to čovječanstvo, i ljudska se pustolovina ostvaruje u povezanosti s njime.