20. rujna 2018.

četvrtak
1 Kor 15, 1-11; Ps 118 (117); Lk 7, 36-50
Susret osobe s osobom

Ovaj Isusov susret s grješnicom na jednoj gozbi predivni je događaj. Sve je bilo tako uređeno da se ne dogodi susret s Isusom, a još manje s jednom ženom na zlu glasu! Isus nije bio prijateljski primljen, jer je farizej koji ga je pozvao o njemu već imao negativno mišljenje, i nije se trudio da ga bolje upozna. K tome Isusovo postupanje s grješnicom izazvalo je skandal, jer je bilo protivno Zakonu. U takvom okruženju Isus objavljuje što je i kakav je pravi susret, u ljubavi i praštanju, koji oslobađa od zakonskih propisa. Da se mogne drugoga susresti, potrebno se je otvoriti Božjoj inicijativi. Čini se da prispodoba o dva dužnika (Lk 7, 40-43) ljubav i oproštenje izražava na kvantitativni način, no taj utisak je plod polemičkog konteksta u kojem su prispodobe izrečene.