21. rujna 2018.

Sveti Matej Apostol i Evanđelist
Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19 (18); Mt 9, 9-13
Religija koja izaziva sablazan

Matejevo je izabranje farizejima bilo razlog za sablazan. On je bio carinik, dakle suradnik Rimljana, izdajnik, isključenik, javni grješnik. I to se sablažnjivo izabranje još i slavi svečanim objedom, na kojem sudjeluju carinici i grješnici. Stoga Isus prema njihovu mišljenju ne može biti iščekivani Mesija, jer on odlazi k ljudima koji su bili isključeni iz nade Izraela. Isus pak odgovara da je upravo radi takvih došao, jer prava religija je ona koja se živi u milosrđu., kako je to već prorok Hošea jasno izrekao.