22. rujna 2018.

Jesenske kvatre
Fil 3, 8-14; Ps 40 (39); Lk 5, 1-11
Obilan ulov

Luka namjerno povezuje poziv apostolâ s osobito bogatim ulovom. U njegovu poimanju naviještanje evanđelja je djelo spašavanja, koje čovječanstvo koje tone spašava od potonuća. Apostol je ribar ljudi, drugim riječima: osloboditelj. I danas je čovječanstvo ugroženo sa svih strana. Crkvu će se ozbiljno uzimati u obzir, kad zauzetost njezinih članova bude sličila čudesnom ribolovu. I danas je vjernik kao i prije pozvan uključiti se u to sveopće oslobađanje čovječanstva, i to tako da od njega otklanja ono što ugrožava njegovu slobodu i dostojanstvo. Kristovo spasenje ide putem oslobađanja čovjeka, kojemu otvara vlastiti obzor: dioništvo samoga Božjeg života.