23. rujna 2018.

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU
Mudr 2, 12. 17-20; Ps 54 (53); Jak 3, 16 – 4, 3; Mk 9, 30-37
Biti dijete, ali bez infantilizma

Isus po drugi puta svojim učenicima naviješta svoju skoru muku (Mk 9, 31), i od sada se posvećuje njihovu posljednjem poučavanju. Međutim, Dvanaestorica ništa bolje od mnoštva ne razumiju uvjete za ulazak u Božje kraljevstvo. Mesija mora proći kroz trpljenje da dođe u svoje kraljevstvo, a i njegovi će se također morati pokazati kao sluge sviju (Mk 9, 35). Sluga je kao dijete (u aramejskom se jeziku istom riječju naziva sluga i dijete). Ono pristaje biti ovisno o nekom drugom, otvoreno je za ono što donosi budućnost, i nije opterećeno sustavima i teorijama. U židovskom društvu dijete se veoma obezvrjeđivalo. No, tko želi slijediti Isusa na njegovu putu u Jeruzalem, mora biti spreman na takav prezir.