25. rujna 2018.

utorak
Izr 21, 1-6. 10-13; Ps 119 (118); Lk 8, 19-21
Prava rodbina Isusova

Luka je zgodu između Isusa i članova njegove obitelji umetnuo nakon prispodoba o sijaču i o svjetiljci, u čijem je središtu bila Božja riječ; stoga i ovaj događaj poprima prispodobno značenje. Prava Isusova rodbina jesu oni koji riječ Božju slušaju i vrše (Lk 8, 21); oni imaju udjela u njegovu životu i u svakom trenutku mogu računati na njegovu pomoć.