1. listopada 2018.

Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica
Job 1, 6-22; Ps 17 (16); Lk 9, 46-50
U ime Isusovo

Isus u današnjem evanđeoskom ulomku objavljuje da se svako primanje djeteta ili siromaha događa »u njegovo ime« (Lk 9, 48) i da je svako ozdravljenje po izgonu zloduhâ ozdravljenje »u njegovo ime« (Lk 9, 49-50). U oba slučaja riječ je o iskazivanju Isusove mesijanske moći, koju on pak može udijeliti onima koju u njega vjeruju.