4. listopada 2018.

Sv. Franjo Asiški
Job 19, 21-27; Ps 27 (26); Lk 10, 1-12
Gospođa siromaštvo

Evanđeoski ulomak (Lk 10, 1-9) govori o poslanju sedamdeset i dvojice učenika. Poziv na siromaštvo tiče se stila života, ali također i načina djelovanja. Kad učenici pritom nabrajaju uspjehe (nad zlodusima), Isus to odbija, jer se Crkva ne širi blistavim postignućima (Lk 10, 17-20). Pouka je to i za nas. Kako bi bogata i moćna Crkva mogla naviještati Radosnu vijest Isusa Krista? Crkvene ustanove nisu u sebi loše, to je jasno; međutim, događa se da se od njih očekuje nešto što one ne mogu dati. Evanđelje se nosi jedino u praznim rukama.