5. listopada 2018.

petak
Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Ps 139 (138); Lk 10, 13-16
Bezbožni gradovi

Isusovi «jao» prijekori gradovima na Genezaretskom jezeru na tragu su prosvjedne struje, koja je već prorocima mnogo značila. Međutim, u tome se ne smije vidjeti osuda i potpuno odbacivanje moderne države. Naime, ako je jedino Bog izvor pravog zajedništva među ljudima, nije manje istinito da on svoju Riječ (Lk 10, 16) daje čuti upravo ondje gdje se ljudi više trude oko izgradnje međusobnog zajedništva.