6. listopada 2018.

subota
Job 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119 (118); Lk 10, 17-24
Ne znati, da bi se razumjelo

Kad se učenici, vrativši se s poslanja na koje ih je Isus poslao, hvale postignutim uspjehom, osobito onim nad zlodusima, Isus ih upozorava da se njegova Crkva ne širi blistavim postignućima (Lk 10, 17-20). Pouka je to i za nas. Kako bi bogata i moćna Crkva mogla naviještati Radosnu vijest Isusa Krista? Evanđelje se nosi jedino u praznim rukama. Isus zahvaljuje Ocu na poslanju da sve objavi «malenima» (Lk 10, 21-22); potom se obraća njima i obznanjuje im povlasticu koja im je dana (Lk 10, 23-24). »Maleni«, to su oni koje mudri i umni preziru; međutim, ti neuki sada mogu doći do prave spoznaje Boga, i vidjeti bolje od prorokâ i kraljeva. Vjera ne pripada području razuma, nego području čežnje. Samo »razumsko« predstavljanje kršćanstva uvijek se izlaže opasnosti zanijekati Kristovo milosno djelovanje, i tada maleni više nisu povlašteni.