8. listopada 2018.

ponedjeljak
Gal 1, 6-12; Ps 111 (110); Lk 10, 25-37
Ljubav dovršuje povijest

Povijest je puna različitih nastojanja da se ljude učini sretnijima; međutim, iskustvo pokazuje da se nikada nije pokušalo uspostaviti poredak ljubavi. Jedino ljubav stvarno dovršuje povijest, po tome što je ona uzdiže na neočekivanu razinu humanosti. Neko društvo zavrjeđuje biti nazvano humanim, ako se ljudi u njemu u otajstvu njihove različitosti međusobno prihvaćaju. Prispodoba o milosrdnom Samarijancu sav opseg bratske ljubavi stavlja u zadivljujuće svjetlo; nju ništa ne sprječava, čak ni činjenica da je ranjena osoba neprijatelj. Suprotno svećeniku i levitu, koji su pred događajem pobjegli, Samarijanac su uključuje u događaj i čini ga događajem ljubavi.